Výběrové řízení

ZADÁNÍ POPTÁVKY

Zaregistrujte se bezplatně do systému. Zvolte, zda chcete uskutečnit výběrové řízení (VŘ) s ostrou aukcí (- v tomto případě má proces VŘ dvě části – předkolo a po něm následuje ostrá aukce. Během předkola oslovení potenciální dodavatelé mohou poptávajícímu podávat nabídky. Po ukončení předkola již nemůže žádný další potenciální dodavatel, který nepodal nabídku, vstoupit do procesu VŘ. Současně po ukončení předkola již nelze vylepšovat plnění VK. Během ostré aukce mohou nabízející vylepšovat své nabídky už jen snižováním ceny - na konci ostré aukce je systémem stanovena vítězná nabídka.) nebo bez ní (- je možné zadat i VŘ realizované „obálkovou metodou“, tedy bez ostré aukce. Potenciální dodavatelé pouze v rámci předkola předloží své nabídky, které systém po jeho skončení bodově ohodnotí. Poptávající sám vybírá vítěznou nabídku. ). Zadejte předmět výběrového řízení a způsob hodnocení nabídek na základě plnění fixních (- závazné požadavky na dodavatele nebo předmět VŘ, které musí být splněny, aby bylo možno podat nabídku (poptávající má přitom možnost rozhodnout i o přijetí nabídky, u které nejsou fixní kritéria splněna)) a variabilních kritérií (VK) (- na základě stanovené váhy ceny (může být mezi 60-100%) poptávající rozdělí zbytek do 100% mezi ostatní VK. Nabídka získá 100% váhy VK tehdy, kdy nabídne plnění na úrovni nejlepší hodnoty VK stanovené poptávajícím.). Vámi stanovené váhy VK a ceny (- na základě stanovené váhy ceny (může být mezi 60-100%) poptávající rozdělí zbytek do 100% mezi ostatní VK. Nabídka získá 100% váhy VK tehdy, kdy nabídne plnění na úrovni nejlepší hodnoty VK stanovené poptávajícím.) ovlivňují celkové bodové hodnocení nabídek. Vyberte oblast působení potenciálních dodavatelů a také přiložte návrh kupní smlouvy. Před samotným odesláním poptávky v systému doporučujeme uhradit příslušný poplatek (- jedná se o základní paušální poplatek za využití systému - jeho uhrazením je podmíněno potvrzení VŘ administrátorem a zahájení vlastního procesu VŘ. Doporučujeme tedy provést jeho úhradu v momentu, kdy se rozhodnete VŘ realizovat.) (viz ceník).

ODESLÁNÍ POPTÁVKY

Před odesláním poptávky Výběrového řízení definujte termíny – u předkola (- první část procesu VŘ s ostrou aukcí, během které nabízející předkládají své základní nabídky (a do konce předkola mohou případně vylepšovat plnění variabilních); pořadí nabídek pak rozhoduje o pořadí vstupu do ostré aukce; v případě VŘ bez ostré aukce předkolo představuje celý proces VŘ - po jeho ukončení jsou nabídky vyhodnoceny) jeho ukončení, v případě ostré aukce (- část procesu VŘ následující po předkole. Během ostré aukce mohou nabízející vylepšovat své nabídky už jen snižováním ceny - na konci ostré aukce je systémem stanovena vítězná nabídka) její začátek a konec (- začátek a konec ostré aukce jsou přesné časové termíny, které určují základní dobu trvání ostré aukce (doporučená délka je 30 minut, minimální 15 minut)). Stanovte minimální příhoz (- finanční částka, o kterou je v průběhu ostré aukce minimálně možné snížit nabízenou cenu - určuje poptávající) a délku případného prodlužování aukce (- v případě příhozu před koncem ostré aukce v kratší než této době se ostrá aukce po takovém příhozu na tuto dobu prodlužuje.). Po kontrole zadaných údajů odešlete poptávku.

PŘEDKOLO

Odesláním poptávky a jejím schválením administrátorem je zahájeno předkolo (- první část procesu VŘ s ostrou aukcí, během které nabízející předkládají své základní nabídky (a do konce předkola mohou případně měnit všechna variabilní kritéria); pořadí nabídek pak rozhoduje o pořadí vstupu do ostré aukce; v případě VŘ bez ostré aukce předkolo představuje celý proces VŘ - po jeho ukončení jsou nabídky vyhodnoceny). Všem potenciálním dodavatelům je rozesláno upozornění (- informace odchází e-mailem na všechny registrované potenciální dodavatele, kteří odpovídají podmínkám definovaným v poptávce) na Vaši poptávku, na kterou mohou předkládat své nabídky. Po ukončení předkola systém stanoví pořadí nabídek (- systém určí pořadí předložených nabídek na základě bodového hodnocení ceny a plnění variabilních kritérií.), které se následně zúčastní ostré aukce (- část procesu VŘ následující po předkole. Během ostré aukce mohou nabízející vylepšovat své nabídky už jen snižováním ceny - na konci ostré aukce je systémem stanovena vítězná nabídka).

OSTRÁ AUKCE

Systém spustí ve Vámi stanovenou dobu ostrou aukci (- část procesu VŘ následující po předkole. Během ostré aukce mohou nabízející vylepšovat své nabídky už jen snižováním ceny - na konci ostré aukce je systémem stanovena vítězná nabídka). Dodavatelé do ní vstupují v pořadí, jaké bylo stanoveno na konci předkola. Po dobu trvání ostré aukce mohou dodavatelé své nabídky vylepšovat příhozy - změnou ceny.

VYHODNOCENÍ

Po ukončení ostré aukce máte k dispozici přehledné výsledky včetně výstupu o celém průběhu výběrového řízení v PDF. Zároveň Vám jsou zobrazeny kontaktní údaje vítězného dodavatele, abyste mohli dokončit výběrové řízení (- dokončením se rozumí uzavření jednání vedoucího k nákupu předmětu VŘ od vítězného dodavatele.).

ZDARMA SE ZAREGISTROVAT


AZ MOBILITY CZ NETservis s.r.o. © 2010

Obchodní podmínky | Ceník | Přidat do oblíbených
© 2010 – 2021 AZ MOBILITY. Všechna práva vyhrazena.