Rychlá poptávka

VÝBĚR VOZIDLA

Zvolte konkrétní vozidlo (- Rychlou poptávku můžete využít jen v případě, kdy už máte vybrán konkrétní model vozu včetně specifikované výbavy. Pro výběr můžete využít i databázi vozidel dostupnou na www.carselector.cz), na které chcete získat nejlepší nákupní cenu. Zaregistrujte se do systému.

ODESLÁNÍ POPTÁVKY

Zadejte do poptávkového formuláře detaily k vozidlu a stanovte jeho maximální akceptovatelnou cenu (-jedná se o horní cenovou hranici, kterou uvedete do poptávkového formuláře. Pokud je aukcí dosaženo ceny nižší, aukce je považována za úspěšnou. Cenu stanovte reálnou – jen tak je možno motivovat potenciální dodavatele k reakci na poptávku.). Zadejte případně termín dodání a vymezte region pro dodání. A odešlete poptávku.

AUKCE

Odesláním poptávky zahájíte vlastní proces Rychlé poptávky. Po jejím schválení administrátorem budou osloveni všichni potenciální dodavatelé, kteří pro Vás v aukci budou nabízet nejlepší cenu. Časový proces aukce má přitom daná pravidla (- vlastní aukce probíhá vždy následující pracovní den po schválení Vaší poptávky administrátorem a končí v 15:00. O schválení poptávky Vás informujeme e-mailem.).

VYHODNOCENÍ

Aukce se považuje za úspěšnou, bylo-li dosaženo nižší ceny, než poptávajícím stanovená maximální akceptovatelná cena. V takovém případě Vám budou poskytnuty kontaktní údaje vítězného nabízejícího. Pokud v aukci nebylo dosaženo nižší ceny, než udávané maximální akceptovatelné ceny, a přesto má poptávající zájem o realizaci koupě vozidla z podaných nabídek, pak mu administrátor může sdělit kontaktní údaje na vybraného nabízejícího. Tím je taková aukce považována za úspěšnou.

REALIZACE - NÁKUP

Kontaktujte vítězného nabízejícího - spolu s ním dokončete celý proces nákupu vozidla za nejlepší cenu.

ZDARMA SE ZAREGISTROVAT


AZ MOBILITY CZ NETservis s.r.o. © 2010

Obchodní podmínky | Ceník | Přidat do oblíbených
© 2010 – 2021 AZ MOBILITY. Všechna práva vyhrazena.